Reiki

Alternativní medicína, tibetská medicína a reiki terapie Praha - Reiki

Reiki je jednoduchá alternativní léčivá metoda pracující s universální energií, zlepšující fyzické i psychické zdraví a celkovou vyrovnanost Reiki je velice vhodná metoda pro lidi chronicky nemocné, se sníženou imunitou, pro alergiky. Reiki odstraňuje energetické bloky a vyrovnává energetické pole člověka. Tato energie nemůže nikomu ublížit,  spouští léčebný proces těla, který může začít čištěním nejvíce postižených orgánů a tím umožnit jejich správnou funkci.

Působení probíhá pomocí předávání léčebné energie  nejčasteji oběma rukama dotykem anebo držením rukou několik centimentrů nad tělem. Někdo cítí Reiki jako teplo vycházející z našich rukou, na některých místech až jako horko, někdy brnění, pulzaci, chlad. Méně citliví jedinci nemusí pociťovat nic zvláště výrazného, ale organismus si přesto bere přesně tolik energie, kolik jí potřebuje.

REIKI pracuje na mnoha úrovních a to jak na úrovni fyzické, duševní, emocionální tak i na duchovní.

Doba ošetření reiky trvá většinou 60 minut. Doba je individuální a závisí na zdravotním stavu. Někdy je potřeba víc opakování. U lidí probíhá ošetření většinou v leže, v pohodlném oblečení.

© Copyright 2012 - Zdravaterapie.cz, tvorba webových stránek se systémem razort@email.cz.